Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Myśliborzu

Najczęściej przeglądany dokument:

Sposób załatwiania spraw

2012-06-22 16:47:54

Sposób załatwiania spraw A. Sprawy załatwiane na wniosek podmiotu załatwiane są zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( jednolity tekst: Dz. U. z 17 listopada 2000 r. ; Nr 98, poz. 1071, z późn. zm) według schematu jak podano poniżej: 1. Wniosek o nadanie statusu dla stada bydła załatwiany jest poprzez wydanie decyzji i wymagana jest...

Więcej