logotyp_inspekcja weterynaryjna logo BIP
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw >> Sposób załatwiania spraw
Sposób załatwiania spraw
Utworzono: 2012-06-22
Autor dokumentu: Ryszard Horbanowicz
Komórka organizacyjna: ---
Treść

Sposób załatwiania spraw

A. Sprawy załatwiane na wniosek podmiotu załatwiane są zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( jednolity tekst: Dz. U. z 17 listopada 2000 r. ; Nr 98, poz. 1071, z późn. zm) według schematu jak podano poniżej:

1. Wniosek o nadanie statusu dla stada bydła załatwiany jest poprzez wydanie decyzji i wymagana jest opłata skarbowa w wysokości 10 zł wpłacona na konto Gminy Myślibórz Nr konta 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.

2. Wniosek o zatwierdzenie lub zarejestrowanie podmiotu, zgodnie z art. 5 i 6 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt tj. z 18.11.2008 r. Dz. U. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm., załatwiany jest poprzez wydanie decyzji i wymagana jest opłata skarbowa w wysokości 10 zł wpłacona na konto Gminy Myślibórz Nr konta 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.

3. Wniosek o wydanie zatwierdzenie lub zarejestrowanie podmiotu na podstawie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego z 16.12.2005 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm. załatwiany jest poprzez wydanie decyzji i wymagana jest opłata skarbowa w wysokości 10 zł wpłacona na konto Gminy Myślibórz Nr konta 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.

4. Wniosek o wydanie zaświadczenia na podstawie art. 29a Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej tj. z 8.06.2010 Dz. U. Nr 112, poz. 744, późn. zm. nie wymaga opłaty skarbowej.

5. Wniosek o wyrejestrowanie działalności nadzorowanej, za wyjątkiem działalności związanej z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich związanych z nadaniem numeru siedziby stada, obowiązuje opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10 zł wpłacona na konto Gminy Myślibórz Nr konta 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.

6. Wniosek o wydanie atestu dla obory udojowej wymaga opłaty skarbowej w wysokości 17 zł jak za wydanie zaświadczenia wpłaconej na konto Gminy Myślibórz Nr konta 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.

7. Wnioski o wszelkie inne zaświadczenia wymagają opłaty skarbowej w wysokości 17 zł wpłaconej na konto Gminy Myślibórz Nr konta 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002.

8. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów nadzorowanych zgodnie z art. 1 ust. 1 litera n Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt tj. z 18.11.2008 r. Dz. U. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.– utrzymywanie zwierząt gospodarskich, w celu umieszczania na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt- nie wymaga opłaty skarbowej.

B. Sprawy wszczynane urzędu nie wymagają opłat skarbowych i toczą zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( jednolity tekst: Dz. U. z 17 listopada 2000 r. ; Nr 98, poz. 1071, z późn. zm) oraz szczegółowymi przepisami prawa.

Data i czas wprowadzenia: 2012-06-22 16:47:51
Wprowadził: Ryszard Horbanowicz
Data i czas ostatniej modyfikacji: 2012-06-22 16:47:54
Modyfikował: Ryszard Horbanowicz

Drukuj

logo małe inspekcja weterynaryjna
Stronę odwiedziło 82457 osób
instrukcja obsługi BIP | obsługa techniczna: mssk