logotyp_inspekcja weterynaryjna logo BIP
Wykaz rejestrów i ewidencji >> Wykaz rejestrów prowadzonych w PIW Myślibórz
Wykaz rejestrów prowadzonych w PIW Myślibórz
Utworzono: 2012-06-22
Autor dokumentu: Ryszard Horbanowicz
Komórka organizacyjna: ---
Treść

Wykaz rejestrów prowadzonych w PIW Myślibórz

 

1.Rejestr podmiotów nadzorowanych prowadzony zgodnie ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. z 18.11.2008 r. Dz. U. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.).


2.Rejestr podmiotów paszowych prowadzony zgodnie Rozporządzeniem WE 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (DZ Urz. UE L 35/1).


3.Rejestr podmiotów nadzorowanych prowadzony zgodnie z art. 1 ust. 1 litera n Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt tj. z 18.11.2008 r. Dz. U. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.– utrzymywanie zwierząt gospodarskich, w celu umieszczania na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt.


4.Rejestr urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności urzędowych.


5.Rejestr punktów skupu dziczyzny.


6.Rejestr podmiotów zatwierdzonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego ( Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz 127, z późn zm.).


7.Rejestr podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią.


8.Rejestr podmiotów prowadzących działalność małą, lokalną lub ograniczoną.

9. Rejestr zgłoszeń chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu.

10. Księga zawierająca informacje o chorobach zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu.

 11. Księga zawierająca informacje o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających rejestracji.

12. Księga zawierająca informacje o chorobach odzwierzęcych, odzwierzęcych czynnikach chorobotwórczych podlegających monitorowaniu.

13. Księga zawierająca informacje o wynikach monitorowania odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

14. Ksiega zawierajace informacje o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej.

15. Rejestr postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.

16. Rejestr przesyłek przychodzących i wychodzących.

17. Rejestr wydanych odznak i legitymacji urzędowych.

18. Rejestr wydanych pieczęci urzedowych.

19. Rejestr padłych sztuk z gatunku: bydło, owce, kozy.

Data i czas wprowadzenia: 2012-06-22 16:43:07
Wprowadził: Ryszard Horbanowicz
Data i czas ostatniej modyfikacji: 2020-01-13 20:45:29
Modyfikował: Ryszard Horbanowicz

Drukuj

logo małe inspekcja weterynaryjna
Stronę odwiedziło 82457 osób
instrukcja obsługi BIP | obsługa techniczna: mssk