[Rozmiar: 2852 bajtów] [Rozmiar: 2852 bajtów]

Najnowsze wpisy:

Redakcja BIP - Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Myśliborzu.

2023-11-28 19:55:01

Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej: Hanna Wardęcka

Więcej

KOMUNIKAT MINISTRA CYFRYZACJI

2023-11-28 19:46:40

Więcej

Najczęściej przeglądany dokument:

Sposób załatwiania spraw

2012-06-22 16:47:54

Sposób załatwiania spraw A. Sprawy załatwiane na wniosek podmiotu załatwiane są zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( jednolity tekst: Dz. U. z 17 listopada 2000 r. ; Nr 98, poz. 1071, z późn. zm) według schematu jak podano poniżej: 1. Wniosek o nadanie statusu dla stada bydła załatwiany jest poprzez wydanie decyzji i wymagana jest...

Więcej

[Rozmiar: 5743 bajtów]